Konecranes tar de tunge slep

Af Peter - 01 Feb 2023

Konecranes er et finsk selskap som spesialiserer seg på produksjon og installasjon av kraner og heiseutstyr. Maskinene deres brukes til å løfte og flytte tunge gjenstander, for eksempel containere, gods og materialer i fabrikker, havner, lagerbygninger og andre industrielle innstillinger.

Konecranes er et finsk selskap som spesialiserer seg på produksjon og installasjon av kraner og heiseutstyr. Maskinene deres brukes til å løfte og flytte tunge gjenstander, for eksempel containere, gods og materialer i fabrikker, havner, lagerbygninger og andre industrielle innstillinger.

Reachstacker

En reachstacker er en type gaffeltruck som brukes til å håndtere containere i havner og lagerfasiliteter. Reachstackers har en lang arm (reach) som kan løfte og flytte containere til ønsket sted.

På norsk: En reachstacker er en type gaffeltruck som brukes til å håndtere containere i havner og lagerfasiliteter. Reachstackers har en lang arm (reach) som kan løfte og flytte containere til ønsket sted.

Reachstackers brukes til å håndtere containere i havner og lagerfasiliteter. De lar operatørene plassere og flytte containere med større effektivitet og sikkerhet enn ved bruk av tradisjonelle gaffeltrucker. Reachstackers har også større løfteevne og dekker en større arbeidsområde enn vanlige gaffeltrucker, noe som gir dem en stor fordel i havner og lagerfasiliteter der det er behov for å håndtere store mengder containere.

Tomcontainer

En tomcontainer er en transportenhet som brukes til å frakte varer over store avstander, enten til sjøs, på jernbane eller på vei. De er vanligvis produsert i stål eller aluminium og er designet for å være robuste og sikre for å beskytte lasten under transport. Tomcontainere leveres tomme til fraktøren, som fyller dem med sine varer for så å sende dem til sin destinasjon. Tomcontainere er en viktig del av den globale fraktbransjen, da de lar fraktører sende store mengder varer på en effektiv og sikker måte.

En tomcontainer er utstyrt med en ramme og løfteøyer som gjør det mulig for en reachstacker eller annen type gaffeltruck å løfte og frakte containeren. De fleste standard tomcontainere har en løfteevne på opptil 30 tonn, men den nøyaktige løfteevnen varierer avhengig av størrelse, vekt og materiale på containeren. Løfteevnen til en reachstacker er ofte høyere, og de fleste moderne reachstackers har en løfteevne på mellom 40 og 60 tonn. Det er viktig å sørge for at løfteevnen til en reachstacker eller annen gaffeltruck passer til vekten på containeren for å sikre sikker og effektiv håndtering.

Antallet hjul på en reachstacker varierer avhengig av produsent og modell, men de fleste reachstackers har fire hjul. De to fremre hjulene brukes til å bevege gaffeltrucken, mens de to bakre hjulene støtter vekten. Noen reachstackers kan ha flere hjul for å øke stabiliteten, spesielt når de er løfting tunge laste. Antallet hjul på en tomcontainer varierer også, men de fleste standard tomcontainere har fire hjul for å lette bevegelse på lageret og ved lasting og lossing.