Sikker transport af ADR-farligt gods

Af Redaktion - 10 Aug 2023

Der er særlige produkter og gods som vi i dagligdagen er afhængige af at kunne transportere. Transport af ADR-farlig gods kan være udfordrende og der findes mange regler inden for denne type transport. Men hvad er ADR-farligt gods? og hvordan transporteres det på en sikker måde? Det vil denne artikel komme nærmere ind på.

Hvad er ADR-farligt gods?

ADR-farligt gods indeholder stoffer eller materialer, som kan udgøre en risiko for sikkerheden under transporten. Dette kan være stoffer som er eksplosive, brandfarlige, giftige eller ætsende. ADR er det internationale begreb for farligt gods.

Eksempler på ADR-farligt gods kan være dynamit, fyrværkeri, benzin, opløsningsmidler og mange andre produkter som indeholder en række skadelige stoffer og materialer.

ADR-aftalen som transportfirmaer skal følge

Transportvirksomhederne skal leve op til strenge og specifikke retningslinjer, når de skal godkendes til at transportere ADR-farligt gods. ADR-aftalen indeholder regler for emballage, mærkning, dokumentation og håndtering af det farlige gods før, under og efter transporten. ADR-aftalen er udviklet i et samarbejde mellem medlemslandene i FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE). Det er transportørens ansvar i transportfirmaet, som har ansvaret for at overholde disse regler og dermed sikre, at det farlige gods transporteres hensigtsmæssigt. Hvis der skulle ske en overtrædelse af reglerne, kan det have alvorlige konsekvenser, såsom bøder, sanktioner som er strafbare og tab af omdømme.

Skal du eller din virksomhed have fragtet ADR-farligt gods?

Der er flere forskellige virksomheder i Danmark som tilbyder transport af ADR-farligt gods. Det som er afgørende er, at virksomheden besidder den nødvendige viden, erfaring og har uddannet sit personale i transporten. På de fleste transportvirksomheders hjemmesider, vil det fremgå, om de er godkendte og har det nødvendige ADR-farlig gods bevis. Her giver vi dig et eksempel på et transportfirma, der tilbyder transport af ADR-farlig gods i hele Danmark.